top of page
  • Yazarın fotoğrafı19efearslan

MESAFELI SATIŞ SÖZLEŞMESI

1.1. SATICI:

Ünvanı: ONDOKUZ YIRMIIKI MEDIKAL TEKNOLOJILER SANAYI VE TICARET LIMITED ŞIRKETI

Adresi : Hilal Mah. 694 Sok. No:16/2 Çankaya Ankara

Telefon : +90 312 491 8659

E-Posta : 19efearslan@gmail.com

MERSİS Numarası : 0643057129300001

1.2. ALICI :

Adı Soyadı Ünvanı : [Bu bilgi alıcıya göre değişecektir]

Adresi : [Bu bilgi alıcıya göre değişecektir]

Telefon : [Bu bilgi alıcıya göre değişecektir]

E-Posta : [Bu bilgi alıcıya göre değişecektir]

1.3. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’e uygun olarak düzenlenmiştir. Satıcı ve Alıcı (Taraflar), Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’ten kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

MADDE 2 - KONU

İşbu sözleşmenin konusu, Alıcı'nın, ONDOKUZ YIRMIIKI MEDIKAL TEKNOLOJILER SANAYI VE TICARET LIMITED ŞIRKETI’ne ait www.redefinenormal-efe.com veya sunulan hizmete bağlı diğer alan adları üzerinden (“internet sitesi”), Satıcıya ait ürünlerin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, sözleşmede belirtilen niteliklere sahip malın satışı ve teslimi ile ilgili olarak Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER

3.1. Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, rengi, vergiler dahil satış bedeli (adet x birim fiyat olarak) ürün içeriğinde belirtildiği gibidir.

Ürünler alıcıya göre değişecektir

3.2. Ödeme şekli : [Bu bilgi alıcıya göre değişecektir]

3.3. Diğer yandan vadeli satışların sadece bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle Alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.4. Sözleşme Alıcı tarafından onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup, Alıcı’nın Satıcı’dan satın almış olduğu Mal’in Alıcı’ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Mal, Alıcı'nın sipariş formunda ve işbu sözleşmede belirtmiş olduğu adreste bulunan kişi/kişilere teslim edilecektir

Teslimat Adresi : [Bu bilgi alıcıya göre değişecektir]

Teslim Edilecek Kişi : [Bu bilgi alıcıya göre değişecektir]

Fatura Adresi : [Bu bilgi alıcıya göre değişecektir]

Aksi belirtilmediği sürece Mal’ın teslimat masrafları Alıcı'ya aittir. Satıcı’nın internet sitesinde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan edildiği durumlarda, teslimat masrafları Satıcı’ya ait olacaktır. Malın teslimatı; Satıcı’nın stoğunun müsait olması ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. Satıcı Mal’ı, Alıcı tarafından Mal’ın sipariş edilmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle Aıcı tarafından Mal bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı Mal’ın teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Teslimat kargo şirketi aracılığı ile Alıcı'nın yukarıda belirtilen adresinde elden teslim edilecektir. Teslim anında Alıcı'nın adresinde bulunmaması durumunda dahi Satıcı yükümlülüğünü tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, Alıcı'nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Satıcı'ya geri iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de Alıcı'ya aittir.

MADDE 4 – ALICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

4.1. Alıcı, internet sitesinde yer alan sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin olarak Satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Alıcılar “Tüketici” sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan Satıcı iletişim bilgilerinin sağladığı kanallarla ulaştırabilirler.

4.2. Alıcı, işbu Sözleşme’yi ve Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmenin akdinden önce Satıcı tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

4.3. Alıcı’nın, Sözleşme konusu Malı teslim almadan önce muayene edecektir. Tahrip olmuş, ambalajı yırtılmış, hasarlı ve ayıplı Malı kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk kendisine aittir. Alıcı tarafından kargo şirketi görevlisinden teslim alınan Mal’ın hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra Mal’ın sorumluluğu ve hasarlar Alıcı'ya aittir. Mal’ın tesliminden sonra Alıcı'ya ait kredi kartının Alıcı'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal bedelini Satıcı'ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla Mal’ı 3 (üç) gün içinde Satıcı'ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri Alıcı'ya aittir.

4.4. Alıcı, sipariş formuna bilgilerini eksiksiz ve hatasız girmelidir. Teslimat için açık ve kolay tespit edilebilir adres ve telefon numarası ve fatura için vergi numarası/ T.C. kimlik numarası girilmesi zorunludur.

4.5. Alıcı; internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Satıcı’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini peşinen beyan ve taahhüt eder.

4.6. Alıcı, internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Alıcı’yı bağlayacaktır.

4.7. Alıcı, internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, Alıcı başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (Spam, Virus, Truva Atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

4.8. İnternet Sitesinde Alıcılar tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen yazanlar kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Satıcı ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Satıcı’nın, Alıcı’nın beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle Alıcı’nın uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.9. Alıcı, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen yazılımları ve verileri izinsiz olarak kullanan Alıcı‘ya aittir.

4.10. Satıcı, Alıcı’nın kişisel bilgilerini; yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya yasal gereklere uygun hareket etmek amacıyla veya Satıcı’ya tebliğ edilen yasal işlemlere uymak amacıyla veya Satıcı’ya ait internet sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

4.11. Satıcı internet sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir almıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmasını sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Alıcı, Satıcı’nın internet sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

4.12. Satıcı; sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya Satıcı’nın internet Sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

4.13. Taraflar; Satıcı’ya ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, CMK ve CUMK ilgili maddelerine uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

MADDE 5 - SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

5.1. Satıcı, Sözleşme konusu Mal’ın Tüketici Mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun şekilde Alıcı’ya teslim edilmesinden sorumludur. Satıcı, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı’ya mümkün olan en kısa sürede bildirmekle yükümlüdür Sözleşme konusu Mal, Alıcı'dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

5.2. Satışta bulunan ürünlere ilişkin stok durumları Satıcı stoklarından güncellenmektedir. Satıcı stoklarında güncellemelere rağmen, elde olmayan sebeplerden dolayı tükenmiş olan ürünlerin gönderim süresi uzayabilir. Bu durumda müşteri telefon veya e-posta yolu ile bilgilendirilir. Müşterinin talebine göre şipariş değiştirilebilir, gönderim beklenebilir veya sipariş iptal edilebilir. Siparişin iptali durumunda, ödeme kredi kartı ile yapılmışsa kredi kartına, ödeme banka havalesi ile yapılmışsa müşterinin belirttiği bir banka hesabına geri havale edilir.

5.3. İnternet sitesinde satılan tüm ürün fiyatlarını, serbest ekonomi kuralları gereği, Satıcı belirler. Etiket Fiyatı, Satış Fiyatı ve İndirimli Fiyat buna dahildir. Yazım hataları istisnadır.

5.4. Taşımacılık ve teslimat ücretleri, siparişlerin içeriğine, seçilen teslimatın türüne ve teslimatın yapılacağı adrese göre değişiklik gösterir. Taşıma ücret bilgileri, alışverişin gerçekleştiği ödeme ekranlarında ayrıntılı olarak görülebilir.

5.5. Teslimat yalnızca Satıcı tarafından belirlenen kargo şirketleri veya kendi dağıtım ağı ile teslim edilir. Farklı bir kargo şirketi ile teslimat talep edilemez.

5.6. Sipariş alındıktan sonra süresi içinde Satıcı tarafından hazırlanarak kargoya teslim edilir. Kargoya teslim edilen sipariş konusu ürünün Süresi içinde teslim edilmemesi durumunda söz konusu gecikme kargo şirketinden kaynaklanmakta olup Satıcı söz konusu gecikmeden sorumlu tutulamayacaktır. Sipariş teslimatında gecikme olması durumunda Alıcı bunu derhal Satıcı’ya bildirmekle yükümlüdür.

MADDE 6 - CAYMA HAKKI

Alıcı, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde malı herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin reddederek cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde Satıcı' ya faks, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün kutu/paket içeriğinin eksilmemesi ve ürünün yeniden satılabilir halde olması şarttır.Bu hakkın kullanılması halinde, 3.kişiye veya Alıcı'ya teslim edilen ürünün Satıcı'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal hükümlülükler iade edilemez. Tüketicinin cayma bildiriminin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren 10 gün içinde ürün bedeli Alıcı 'ya iade edilir.Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli, EFT kesintisi ve sair masraflar Satıcı tarafından karşılanır.

Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren on dört gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin Satıcı veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt ederiz.

MADDE 7 - İADE PROSEDÜRÜ

7.1.Kredi Kartına İade Prosedürü : Alıcı'nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya hakem heyeti kararları ile tüketiciye bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:

Alıcı ürünü kaç taksit ile aldıysa banka müşteriye geri ödemesini taksitle yapmaktadır. Satıcı bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, banka poslarından yapılan taksitli harcamaların Alıcı 'nın kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına banka tarafından aktarılır. Alıcı 'nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 iade yansıyacak ve müşteri iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda Satıcı, banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği müşteriye nakit para ile ödeme yapamaz. Alıcı işyeri yani Satıcı, bir iade işlemi sözkonusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, Alıcı işyeri yani Satıcı ilgili tutarı bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda anlatmış olduğumuz prosedür gereğince müşteriye nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, Satıcı 'nın bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır. Alıcı, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüd eder.

7.2. Havale/Eft ödeme seçeneklerinde İade Prosedürü : Havale/EFT ödeme seçeneklerinde iade tüketiciden banka hesap bilgileri istenerek, tüketicinin belirttiği hesaba (hesabın fatura adresindeki kişinin adına veya kullanıcı Alıcı'nin adına olması şarttır) havale veya EFT şeklinde yapılacaktır.

MADDE 8 - CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tüketici kampanya kapsamında satılan ürünlerde cayma hakkını kullanamaz.

MADDE 9: AYIPTAN DOĞAN SORUMLULUK

Ayıplı Mal : Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya da reklam ve ilanlarında yer alan veya satıcı tarafından bildirilen veya standardında veya teknik düzenlemesinde tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da tahsis veya kullanım amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar, ayıplı mal olarak kabul edilir.

Tüketici, malın teslimi tarihinden itibaren otuz gün içerisinde ayıbı satıcıya bildirmekle yükümlüdür. Tüketici bu durumda, bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme, malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi veya ayıp oranında bedel indirimi ya da ücretsiz onarım isteme haklarına sahiptir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte ayıplı malın neden olduğu ölüm ve/veya yaralanmaya yol açan ve/veya kullanımdaki diğer mallarda zarara neden olan hallerde imalatçı-üreticiden tazminat isteme hakkına da sahiptir.

Bu madde ile ayıba karşı sorumlu tutulanlar, ayıba karşı daha uzun bir süre ile sorumluluk üstlenmemişlerse, ayıplı maldan sorumluluk, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile malın tüketiciye teslimi tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımına tabidir.

Ayıplı malın neden olduğu zararlardan sorumluluğa ilişkin hükümler dışında, ayıplı olduğu bilinerek satın alınan mallar hakkında yukarıdaki hükümler uygulanmaz.

Satışa sunulacak ayıplı mal üzerine ya da ambalajına, imalatçı veya satıcı tarafından tüketicinin kolaylıkla okuyabileceği şekilde "özürlüdür" ibaresini içeren bir etiket konulması zorunludur. Yalnızca ayıplı mal satılan veya bir kat ya da reyon gibi bir bölümü sürekli olarak ayıplı mal satışına, tüketicinin bilebileceği şekilde tahsis edilmiş yerlerde bu etiketin konulma zorunluluğu yoktur. Malın ayıplı olduğu hususu, tüketiciye verilen fatura, fiş veya satış belgesi üzerinde gösterilir.

Güvenli olmayan mallar, piyasaya özürlüdür etiketiyle dahi arz edilemez. Bu ürünlere, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri uygulanır.

Bu hükümler, mal satışına ilişkin her türlü tüketici işleminde de uygulanır.

MADDE 10 - TEMERRÜT HÜKÜMLERİ

Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklarından edimlerini yerine getirmemesi durumunda Borçlar Kanunu'nun 106-108.maddesinde yer alan Temerrüt hükümleri uygulanacaktır.

MADDE 11 - YETKİLİ MAHKEME

Tüketiciler, Satıcı ile sorunları olursa, sorunu Satıcı’nın çözememesi durumunda, itiraz konularında başvurularını ürünü satın aldıkları veya ikametgahlarının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne yapabileceklerdir.

MADDE 12 - YÜRÜRLÜK

12(on iki) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.

SATICI : ONDOKUZ YIRMIIKI MEDIKAL TEKNOLOJILER SANAYI VE TICARET LIMITED ŞIRKETI

ALICI : [Bu bilgi alıcıya göre değişecektir]

6 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

TÜKETİCİ HAKLARI

On Dokuz Yirmi İki Medikal Teknolojiler Ltd.Şti., Alıcı’nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten i

TESLIMAT ve İADE KOŞULLARI

Aklınıza takılan veya merak ettiğiniz her türlü soru için bizlere ulaşınız. E-posta : 19efearslan@gmail.com Telefon Numarası : 0 312 491 8659, 0 533 688 8143 Sosyal Medya : https://www.instagram.com/r

Comments


bottom of page